درگاه پرداخت - طراحان وب طرح تاریک

درگاه پرداخت - طراحان وب طرح تاریک

1- بخش مربوط به قیمت را به ریال وارد کنید.
2- حتما تمامي فيلد ها را پر نماييد در غير اينصورت مشکلات آتی به عهده خود شما خواهد بود.
3- پس از انجام مراحل پرداخت، شماره رسید خود را یادداشت نمایید.
4- اگر در انجام عملیات پرداخت خطایی رخ داد، از طریق منوی "سفارش و تماس" به ما اطلاع دهید.
5- توسط اين سيستم می توانيد هم اکنون از طریق کليه بانکهای عضو شتاب عملیات پرداخت را انجام دهید.